انجمن فرهنگی میهن بمناسبت بزرگداشت از روز همبستگی جهانی زن و استقبال شایسته از نوروز باستان وسال نو

mosik 2019

 انجمن فرهنگی میهن بمناسبت بزرگداشت از روز همبستگی جهانی زن و استقبال شایسته از نوروز باستان وسال نو خورشیدی, ضیافتی را عصر جمعه 15 مارچ برگزار می نماید

حضور اعضای انجمن و مدعوین گرامی زینت بخش این جشنواره خواهد شد

زمان – جمعه 15 مارچ ساعت 17/00

مکان – فولکت هیوس همرکولین

Hammarkulletorget 62B

42435 Angered

Related posts