موضعگیری نا مشخص در قبال منازعات منطقوی به صلح کمک نمیکند – عبدالوکیل کوچی

عمومی

 

درجهان ی پر ازتناقضات ،جنگ وتجاوز ،حملات خونین ، قتل عام مردم ، ظلم وستمگری ،غارت وچپاول ،زورگویی وخود محوری ، آقایی وبرده گی ، خونریزی وخونخواری وبخصوص در شرایطی که لحظه به لحظه ، صلح با جنگ فرا نیابتی تهدید میشود ، امتناع از موضعگیری مشخص و روشن ، دردی را دوا ومشکلی را حل کرده نمیتواند

چنانچه موضعگیری چین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دهم اپریل ۲۰۱۸ ترسایی پیرامون اتهاما ت تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه ، تهدید به حملات نظامی قدرتهای غربی درخاک سوریه آنهم بدون تثبیت بکارگیری یا استعمال تسلیحات شیمیایی توسط  یکی از جوانب درگیر با هیاهوی محکوم ساختن دولت سوریه و حامیان آن که با خط ونشان کشیدن طرفین علیه یکدیگرهمراه بود به امر صلح منطقوی وجهانی کمک نخواهد کرد .

این در حا لیست که برخی از قدرتهای ذیدخل بخاطر سر پوش گذاشتن به کوتاهی شان در کشور سوریه از یکسو  وانتقال داعش بمنظور خرابکاری در افغانستان از سوی دیگر ، گاهی با افسانه مسمومیت پدر ودختر جاسوس روسیه در لندن وگاهی به اتهام  بکارگیری تسلیحات شیمیایی در سوریه ، توجه و ذهنیت جهان را بسوی  سوریه و روسیه جلب نموده تا :

پیروزی نسبی ایتلاف سوری ودولت بشار اسد درجنگ سوریه

موفقیت بلا منازعه پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه

برگزاری مسابقات جهانی ورزش در کشور روسیه

را زیر سوال برده وبرای خود ومتحدان جای پای دایمی در خاک سوریه تگا پوه کنند .

این درحالیست که ایالات متحده چندی قبل به بهانه سلاح کشتار جمعی عراق را مورد حمله نظامی قرار داده وحضور نظامی خود را بعنوان جنگ با القاعده وتروریزم وآوردن دموکراسی در افغانستان رقم زد.

همچنان برخی از متحدان اروپایی با دخالت مستقیم بکشورهای شمال افریقا وشرق میانه زیر عنوان کمکهای بشر دوستانه وآوردن دموکراسی تاخت وتاز کرده ، رژیمهای دولتی را بنفع خود تغیر دادند که تا اکنون آنکشورها بشمول افغانستان روی آرامی ندیده اند .

 مزید بر آن مداخلات درکشورهای دیگر، چون عزیمت حدوداً  بیست هزار جوان نومسلم مسلمان ونامسلمان اروپایی از توابع عربی وغیر عربی در جنگ سوریه ، لشکر کشی تروریستان طالب وداعش والقاعده از خاک پاکستان این متحد نازدانه امریکا به خاک افغانستان ،کشتار دها فلسطینی در پی مظاهرات مسالمت آمیز ، بمباردمانهای پی درپی درکشور یمن ، حملات خونین ترکی ها در شمال سوریه  همه وهمه  بمثابه بحران بزرگیست که  در سطح جها ن سایه می افگند.  با اینحا ل چین توده یی از موقعیت توده های میلیاردی صلحدوست کشورش بعضاً روی سرنوشت مسایل جهانی از مواضع مشخص امتناع ورزیده که به امر صلح جهانی کمک نخواهد کرد.

چنین موضعگیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد یاد آور همان سبوتاژ ها در مسیر کمک رسانی اتحاد شوروی وقت به ویتنام میباشد که حتا پس از شکست امریکا در ویتنام و پیروزی حزب هوشیمن کبیر ومردم قهرمان ویتنام ، همسایه بزرگ بجای همکاری ، سرزنش وگوشمالی دادن دولت ویتنام ، چند دهه بعد از آن موضعگیری در کنار پاکستان درجنگهای تحمیلی با افغانستان وگزینه سیاست مبهم در جلسه شورای امنیت چگونه میتوان به صلح وامنیت منطقوی و جهانی امید وار بود .

از سوی دیگر که دشمنان اسلام زمانی اهل تشیع را وارث دین محمدی خوانده وگاهی در کنار اسلام سنی قرار گرفته بمنظور تضعیف اسلام از یک اسلام واحد دو خط فکری وعقیدتی تراشیدند تا بتوانند اسلام را بدستان خود مسلمین ضعیف وریشه کن ساخته تاریخ ،فرهنگ وهویت اسلامی را نابود کرده زیر ساختارهای شان را تخریب ومنابع زیر زمینی کشور های مسلمان را بغارت بکشند .

 روی همین منظور تبدیل رضاشاه بهترین ژاندرمری منطقوی ایالات متحده  با رژیم آخوندی وپیشبرد جنگ زیرنام اسلام برضد اتحاد شوروی وقت در افغانستان ، حمله به عراق وبه قدرت رساندن اهل تشیع و دست باز گذاشتن دولت ایران در عراق ، تشکیل ونیرومندی روز افزون حزب الله  بکمک رژیم آخوندی در لبنان ، تشکل ساختاری نیرومند خوثی های متمایل به ایران در یمن ، دست باز گذاشتن ایران در منطقه وتبلیغ سیاست ایران ستیزی وترساندن کشورهای عربی وفروش سیل آسای اسلحه به کشورهای عربی بمنظور بدست آوردن منابع سرشار طبیعی شرق میانه وکشورهای حوزه خلیج ،ایجاد پایگاه های نظامی ، سامانه موشکی وجابجا سازی کشتی های غولپیکر در آبهای عمان ، خلیج ودیگر نقاط ابحار جنوب وجنوب شرق آسیا ،گسترش پایگاه های نظامی دربرخی از کشور های آسیای میانه در واقع درونمایه یپیشرفتهای نظامی بعدی واستراتیژی امریکا را تمثیل میکند . لذا موقعیت واعتبار چین در عرصه جهانی بزرگتر  از موضعگیری آنکشورمیباشد که به امر صلح وآرامش جهانی اثرمند خواهد بود .

عبدالوکیل کوچی