والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر- محمد عالم افتخار

عمومی

 

 

خیلی خیلی خیلی شادمان و بختیارم که با وسیله شدن همرسانی والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان ما به همنوعانِ به ویژه بالندهِ همعصر؛ خود نیز در سیاهه لشکر ها و دسته جات کوشندگان و کار کشایان و آسان کنندگان برخورداری از آنها قرار می گیرم

سخن بر سر دستاورد دانش و خرد عصر در یک بسته فشرده و متراکم است:

ـ سِمینار مؤفق و مشعشع دو ساعته «علم مدرن ـ انسان مدرن»!

دانش های ساینتفیک و بارآورده ها و ثمرات فنی آنها (مجموعه عظیم و حتی سرسام آور تکنولوژی های امروزین) با اینکه به طرز جهشی در پنج – شش سده پسین نصیب بشریت گردیده است؛ ره آورد و کارنامه گروه های چندین ده هزار تنی شخصیت های نبوغ شگفتهِ نوع ما یعنی «انسان خردمند خردمند» در همین برهه ـ با جریانی خروشان نسبتاً پیوسته؛ و در برهه های بیشمار پیشین ـ با نمودار های جرقه ای و گسسته و پر شیب و فراز جبری و ناگزیر؛ می باشد.

به برکت فقط بخش عادی شده و حتی پیش پا افتاده همین دانش ها و تکنولوژی هاست که اینک آدم بی شیمه و قسماً جای مانده و پای مانده مانند من؛ قادر میگردد تا تک تک شما ـ و در صورت آمادگی و اراده؛ هزاران و ملیونها فرد از شما ـ عزیزان را طی «سفری در زمان» در همان تالار نه چندان بزرگی ببرد و پذیرایی کند که چند قافله سالار مسلم اندیشه و شناخت از خاور زمین کنونی و حوزه تمدنی و زبانی مختص به ما؛ در آن فشرده های جذاب و شکوهمند از معرفت معاصر بشری را مانند نقل و نبات نثار تان میدارند و خوشا دست و دامن و ضمیر و دماغی که بیشتر فراچنگ آورد و حرص ورزد و به مالکیت خویشش مقبوض دارد!

 با اینهم اندکی حوصله بفرمائید و اندک اندک چشم ها را بشوئید و گوش ها را تمیز فرمائید و تا جایی که می توانید کوله بار باور ها و مسموعات دوران کودکی و بزرگسالیِ کودکانه را درین سفر با خود نبردارید و ازین دم به بعد سعی بلیغ نمائید برای لحظاتی هم که شده خویشتن را از هر تعلقی؛ آزاد و رستگار بدارید.

اینجا نمیخواهم با تکرار مطالب پیشین ترِ به عرض رسانیده ام؛ مانند ((ما برای زیستن در عصر مدرن تکامل نیافته ایم)) و دیگر و دیگر و دیگر… و یا دادن ارجاع شما به آنها؛ سخن را دراز و سنگین نمایم.

ولی از روی الزام و ناگزیری سختی؛ باید به عرض خاطر مبارک تان برسانم؛ وقتی ما عزم کنیم که با عصر مدرن و محاسن و معایبش آنهم در حد معرفت های ساینتفیک به خود انسان؛ تماس بر قرار نماییم ناچار از نقد و بررسی تلاش های معرفتی پیشامدرن و بازهم قدیم تر و ندیمتر از آنها هستیم که نیاکان مان پیوسته در حد امکانات و مقدورات بیخی کمیاب و ناچیز شان مصرانه به آنها می پرداخته اند..

اما در پویه و پروسه حقیقتا کبیر و حقیقتا پای تا به سر اعجاز ساینتفیک (معاصر) پیشگامان نوع ما به شناخت دقیق بی پیشینه از «انسان» و حیات و طبیعت و کیهان و تاریخچه کمابیش 14 میلیارد ساله هستی در انداز و اندام کنونی آن پیروز میشوند و به تلاش رنجبار و گیچی آور و پُر سراب و پُر فریب چندین ملیون ساله گذشته گان مان اعم از زن و مرد در حدود تعیین ناپذیر؛ پایان سپید و نورانی می بخشایند.

با اینهم اصلاً و ابداً معنای مدعا “تمت بالخیر” نیست؛ حالا نیز نه آخرین سخن دانش گفته شده و نه پویه و پروسه کشف و شناخت انسان و هستی به پایان رسیده است. حتی نمیتوان به قطعیت مطمین بود که در آینده های نه چندان دور؛ دانش ها و تکنولوژی های مدرن امروزی به همان اندازه مورد نقد و جرح و تعدیل و طرد واقع نشوند که امروزه؛ به “زعم ما” نسبت به باور ها و تصورات و یافته ها و بافته های پیشینان ماقبل مدرن و قدمای اسبق “روا” داشته میشود.

در “زمان و مکان” با به حرف فرمولوار البرت اینشتاین: «فضاـ زمان» که مجموعاً هستی به انداز و اندام کنونی 14 میلیارد ساله است؛ نه هستی به طور مطلق و ابدی؛ جبر ها و قوانینی فرمانرواست که به تبع آن؛ حتی خدایان و خداترینان؛ طبق ثبوت ها در صحیفه های وحی و کتاب های مقدس؛ مجبور و معذور شده اند که اوامر و نواهی و قرار داد ها و برگزیده ها و نا برگزیده ها و حرام ها و حلال ها و معصوم ها و غیر معصوم ها و مرگ و زندگی دنیایی و معاد و رستاخیز و یوم الحساب اخروی و ترازو کردن ذره ذره و مثقال مثقال گناه و ثواب و لک بخشی ها و به معامله بخشی ها و به شفاعت بخشی های گناهان گنهکاران و در مقابل لک لک تباه کنی و لک لک ضایع سازی ثواب ها و مبرات….و….و…. عابدان و مرتاضان و پرهیزگاران را هزاران در هزاران بار نسخ و تعدیل و نقد و بازبینی فرمایند؛ معلوم و مسلم است که “جنس” و نوع بشرِ جایز الخطا و در خسران و اهل نسیان و هوا و هوس و نفس اماره و اسیر وانهاده شده در چنگال “شیطان” شرالماکرین بی لگام و بی حد و مرز؛ نا مشکوری و ناکاملی و کم و کسر و حتی زیانکاری و تبه کاری بر خویشتن و بر جانوران و بر طبیعت و حتی بر خدایان و بر خداترینان داشته باشند!

آرزومندم برای سوء تعبیر های “ملاخورک” زمینه نداده بلکه مبرهن ترین حقیقت مقدماتی را روشن تر گردانیده باشم. با همین آرزومندی؛ قلم و دفتر را می بندم و کلید ها را میدهم تا هرچه آماده تر و هشیار تر و بیدار تر قدم رنجه فرموده و وارد “تونل زمان” شوید . دقایقی دیگر همه چیز در اختیار و در خدمت شماست و بسته به خواسته و حوصله شما همه چیز قابل بازگردانی و تکرار و باز اندوزی و باز برداشت میباشد.

ترجیحاً ارزو می رود که ویدیو های چهارگانه سمینار را به نظم و ترتیب و با توجه و تامل غیر پیشداورانه دانلود و با سخت باوری و نقادانه تماشا و شنود فرمائید که دیگر جایی برای برده گی ذهنی و تقلید کور کورانه و نعره بازی و تسلیم نمایی باقی نمانده است:

 

1:

سمینار علم مدرن، انسان مدرن(بخش اول)_دکتر حسام نوذری

 

2:  

سمینار علم مدرن، انسان مدرن(بخش دوم)_دکتر علی نیّری

 

3:  

سمینار علم مدرن، انسان مدرن(بخش سوم)_دکتر فرهنگ هلاکویی

 

4:

سمینار علم مدرن انسان مدرن_بخش چهارم_پرسش و پاسخ

 

لطفا به یاد داشته باشید که چشمان آدمی مادام که معتادِ تاریکی طولانی است یا اساساً تا کنون نور ندیده است چون نوزاد؛ بایستی خیلی با تآنی و احتیاط و در صورت لزوم با تدابیر ویژه دیگر بر روشنایی و نور و خاصتاً بر منبع آن از جمله خورشید گشوده شود. خیره ماندن بیش از حد توش و توان و بی سلاح چون عینک خاص یا تلسکوب … بر نور افشان های پرتوان مثل خورشید؛ اغلب موجب کوری بی برگشت میگردد!

آزاده و روشن و به سلامت و پیروز و بهروز باشید!

 

 

 

 

سخنرانی دکتر علی نیری : انسان مدرن-خرافات مدرن

قسمت اول سمینار علم و خرافات، دکتر فرهنگ هلاکویئ‌ اندیشگاه

شاهنامه و خرد، عشق و اخلاق. سخنرانی دکتر فرهنگ هلاکویی در ششمین سمینار علمی کانون خرد گرایان

دکتر هلاکویی 2019 – در زندگی مدرن امروزی اگر بخواهی در لاک سنتی بری از پا درمیایی

ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 1 – کانال روانشناسی و زندگی

سمینار «از آفرینش کیهان تا پیدایش جهان» _ بخش اول

شخصیت ضد اجتماعی – سمینار دکتر هلاکویی (شخصیت ناسالم)

مهبانگ: سمینار علم مدرن

کنفرانس علم و خرافات | نقد دکتر هلاکویی به عرفان حلقه

دکتر هلاکویی – تو همواره دنبال علت برای تمام اتفاقات عالم هستی

سمینار آزادی-1: نگاهی به موضوع آزادی

دکتر هلاکویی 2019 – چگونه خود بهترین را به جای خود بدترین جایگزین کنیم ؟