بقایای داعش به دنبال ایجاد یک خلافت جدید

عمومی

 

داعش بعد از لطمات سنگینی که خورد اکنون به دنبال ایجاد یک خلافت جدید است. این موضوع محور گزارش یک روزنامه سوئیسی است

پل آنتوان کروگر در نشریه سوئیسی تاگس آنسایگر در این خصوص نوشت: منطقه ساحل و لیبی جبهه‌های جدید در مبارزه با جهادگرایی هستند و اروپا باید ضمن آموختن از تجربیات عراق و سوریه، آموزه‌های افغانستان را نیز در ذهن داشته باشد.

در عراق، ارتش فاسد این کشور هنگامی که افراط گرایان موصل را اشغال کرده و متعاقبا خلافت تروریستی خود را تاسیس کردند، به سرعت عقب نشینی کرد و فرو ریخت. در عراق و همچنین در سوریه سال‌ها طول کشید تا نیروهای بین‌المللی نظامیان داعش را شکست داده و به عقب نشینی وادار کنند. در منطقه ساحل و لیبی، اروپایی‌ها باید از وقوع هر نهادی مانند آن خلافت جلوگیری نمایند. این امر مستلزم صدور یک دستورالعمل قوی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک چارچوب قانونی است. کشورهای منطقه ساحل هم اکنون نیز از چنین اقدامی حمایت می‌کنند. یک رویکرد قاطع نظامی و همچنین یک مفهوم سیاسی ضروری است.

تا زمانی که جنگ داخلی در لیبی ادامه داشته باشد، منطقه ساحل به آرامش نخواهد رسید. علاوه بر آن، فقط در صورت مقابله با فقر، ثبات سیاسی و اقتصادی در این منطقه به وجود خواهد آمد.

درس اصلی که از افغانستان می‌توان گرفت، این است که تمامی این اقدامات و تمهیدات فقط از طریق همکاری نزدیک با دولت‌های کشورهای ساحل، تضمین امنیت برای مردم غیرنظامی و بهبود چشمگیر شرایط زندگی حاصل می‌شود.

رها کردن کشورهای ساحل به حال خود، هیچ راه حل درست و کارآمدی نیست. در آن صورت، طولی نخواهد کشید تا داعش دوباره در اروپا دست به حمله بزند. اتحادیه اروپا باید بالاخره اقداماتی قاطع علیه طرفین درگیر جنگ داخلی لیبی اتخاذ کند. تنها در آن صورت فرصتی برای جلوگیری از بحران بزرگ بعدی در همسایگی اروپا وجود خواهد داشت.

مترجم: عطیه خرم