نابرابری درآمدها در آلمان به بالاترین سطح خود رسید

عمومی

 

مطالعات جدید موسسه اقتصادی-اجتماعی وابسته به بنیاد “هانس بوکلر” نشان می‌دهد که نابرابری درآمدها در آلمان اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است. این درحالی است که وضعیت اقتصادی آلمان درحال حاضر مطلوب است

به گزارش دویچه وله، بر اساس مطالعات جدید موسسه اقتصادی-اجتماعی وابسته  به بنیاد “هانس بوکلر”که روز دوشنبه ۳۰ سپتامبر منتشر شده شکاف میان ثروتمندان و افراد کم‌درآمد در آلمان با وجود رشد اقتصادی مناسب و وضعیت مطلوب بازار کار در سال‌های اخیر بیشتر شده است. بنیاد “هانس بوکلر” نزدیک به اتحادیه‌های کارگری آلمان است.

پژوهشگران این تحقیقات از “کارنامه فقر” در آلمان صحبت کرده‌اند و هشدار داده‌اند که در آلمان روز به روز تعداد بیشتری از مردم تحت تاثیر فقر قرار گرفته‌اند.

بر اساس پژوهش جدید تعداد خانواده‌هایی که کمتر از ۶۰ درصد درآمد متوسط دارند ‌و طبق تعریف‌های علمی به عنوان افراد فقیر تلقی می‌شوند، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ از ۲/ ۱۴ به ۱۶/۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

دوروتی شپاناگل، کارشناس موسسه اقتصادی-اجتماعی می‌گوید نابرابری‌ها در حال حاضر در قیاس با اوایل سال دو هزار کند بوده است. به گفته این کارشاس “نابرابری‌ها موقعیت خانواده‌ها با درآمد متوسط را تضعیف نکرده” است.

مطالعات جدید یاد شده بر اساس جدیدترین داده‌های موسسه اقتصادی-اجتماعی تهیه شده است که سالانه منتشر می‌شود. برای تهیه این داده‌ها ۲۵ هزار نفر مصاحبه شده است. در پژوهش‌های جدید وضعیت نابرابری درآمدها تا سال ۲۰۱۶ بررسی شده است.

محققان برای ارزیابی داده‌ها از شاخص یا ضریب جینی و همچنین معیار “پالما” استفاده کرده‌اند. ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم بکار گرفته می‌شود. بالابودن این ضریب به معنای بالا بودن شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. معیار پالما نیز برای تعیین نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود.