میانه روهای محافظه کاران؛ سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تعیین می کنند

عمومی

واشنگتن پست در این مطلب به قلم ‘ استنلی بی گرینبرگ’ ناظر انتخابات از حزب دمکرات و مدیر اجرایی شرکت ‘ گرینبرگ کویینلن روزنر’ می نویسد

جمهوریخواهان به هوش باشند؛ فصل الخطاب این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که انتخاباتی فوق العاده مهیج خواهد بود؛ میانه روهای جناح محافظه کار آمریکا رقم خواهند زد. معمولا هرگاه از دسته بندیهای موجود در صف جناح محافظه کار آمریکا صحبت می شود فورا صحبت از ‘تی پارتی’ tea party ؛ رای دهندگان سفدپوست طبقه کارگری و مسیحیان انجیلی روستایی به میان می آید. اما کمتر شنیده می شود که جمهوریخواهان شامل طیف میانه رو هم هستند که سومین اقلیت حاضر در این جناح شناخته می شوند. میانه روهای محافظه کاران ؛ اقلیتی بشدت مورد انزجار و بی مهری دستگاه محافظه کار سیاست آمریکا و نامزدهای منتخب آنهاهستند. محافظه کاران این اقلیت را غیرقانونی می دانند. بابت همین بی مهری بود که این میانه روها در انتخابات جمهوریخواهان در ایالتهای مختلف به ‘ دونالد ترامپ’ باختند. بالطبع , میانه روها هم تغییر گرایش داده اند و این بار قد علم کرده اند و تصمیم قاطع دارند در دور نهایی انتخابات نقشی تعیین کننده ایفا نموده و کمک کنند ‘ هیلاری کلینتون’ نامزد دمکراتها در انتخابات نهایی به پیروزی برسد. میانه روها عزم خود را جزم کرده اند از این پس در تعیین سرنوشت آینده حزب هم تعیین کننده ظاهر شوند. میانه روها از جمله گروههایی هستند که به دو دلیل مهم هستند . نخست آنکه انها به طرز نامتناسبی فارغ التحصیلان دانشگاهی اند و از طبقه کارگری سفیدپوست هستند و از حیث اصول اجتماعی پیرو لیبرالیسم اند. این گروه بابت افکار لیبرالی خود و موافقت با تحولات اجتماعی که در جامعه آمریکا رخ داده است منفور جمهوریخواهان سنتی واقع شده اند. آنها هیچ نامزدی که تابع عقاید و دیدگاههایشان باشد ندارند . طبق نظر سنجی هایی که ماه فوریه از حزب جمهوریخواه به عمل آمده است میانه روها 31 درصد از جمهوریخواهان را تشکیل می دهند.دو سوم میانه روها موافق قانونی شدن ‘ سقط جنین’ در همه موارد و یا اکثر موارد هستند در حالیکه اصول اعتقادی جمهوریخواهان بشدت سقط جنین را ممنوع و غیر قانونی می داند. ‘دونالد ترامپ’ هم که بشدت مخالف موضوع سقط جنین است در تبلیغات انتخاباتی اش برای برنده شدن موافقتش را با ‘ برنامه ریزی والدین’ در مورد سقط جنین مطرح کردو همین نظریه باعث پیروز شدنش در انتخابات مقدماتی شد.اما او در سخنانی دیگر مخالفت خود را با سقط جنین مطرح کرده و اعلام کرده بود هر کس که دست به این اقدام بزند باید منتظر عواقب آن بماند. میانه روها در بسیاری از موضوعات نظیر مسائل مالی، بی اعتمادی به آئین نامه ها و مقررات, مالیات پایین و دستگاه نظامی قوی و نیرومند با محافظه کاران هم عقیده هستند. آنها در صورت انتخاب شدن طرح ‘مراقبت سلامت’ ‘اوباما’ را ملغی اعلام خواهند کرد و معتقد به آنند که دولت باید کنترل مهاجرت را بدست گیرد.از دیگر موارد اختلاف نظر میان میانه روها با دیگر بلوک های جناح محافظه کار در زمینه تغییرات جوی است. میانه روها موافق نظریه دانشمندان هستند که می گویند سال 2015 گرم ترین سال کره زمین بوده است و دیگر آنکه ‘ فعالیت بشری ‘ عامل تعیین کننده در تغییرات آب و هوایی بوده است . میانه روها موافق برابری حقوق و مزایای زنان و مردان , تغییر موضع حزب در موضوع تغییرات آب و هوایی ؛ اصلاحات مالی و سرمایه گذاری بلند مدت در امور زیربنایی هستند. بابت همین اختلاف نظرهاست که 10 درصد میانه روها متمایل به نامزد دمکراتها شده اند و اعلام کرده اند که به ‘هیلاری کلینتون’ رای خواهند داد. 60 درصد این بلوک گفته اند که به ترامپ رای خواهند داد و 30 درصد مابقی هم عنوان کرده اند که به نامزدی دیگر رای خواهند داد اما هنوز معلوم نیست به چه کسی. آنها در سال2012 فقط 6 درصد از جمهوریخواهان به ‘اوباما’ رای داده بودند. نکته ای از نقطه نظرات کلینتون که بسیار مورد توجه میانه روهای محافظه کار قرار گرفته , بحث امنیت ملی است که باعث شده است برخی از رای دهندگان جمهوریخواه را ترغیب کند مترصد شوند به دیدگاههای او در زمینه سایر موضوعات هم گوش فرا دهند. کلینتون عنوان کرده است که باید تحولات اجتماعی که در اکثر بخشهای کشور مورد قبول واقع شده کنار زده شود و مسئولان کشور اینک بنشینند و با فراغت خاطر در زمینه مشکلات کشور چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند. دیگر طرح ها و برنامه های کلینتون که نظر میانه روهای محافظه کار را به خود جلب نموده است ؛ شامل سرمایه گذاری در امور زیربنایی با هدف تقویت بنیه کشور است . همچنین اصلاح شرکتها به نحوی که به دنبال منافع کوتاه مدت نباشند از دیگر موضوعات جذاب برای میانه روهاست. پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان با هدف کمک به خانواده طبقه مزدبگیر نیز از دیگر طرحهای کلینتون است که برای میانه روها جذاب بوده است. حزب جمهوریخواه در آستانه یک تقاطع دشوار برای تصمیم گیری ایستاده است و در شرف آن است که تجربه مشابهی که در سال 1984 برای دمکراتها پیش آمد برای این حزب هم تکرار شود. حزب دمکرات در سال 1984 بعد از تحمل شکست بزرگ انتخاباتی , خود را مواجه با یک سری موضوعات جدیدی یافت و با چرخش در اصول و برنامه ها رای دهندگان جدیدی بدست آورد و با موفقیت هشت سال بعد ‘بیل کلینتون ‘ را از حزب خود بر کرسی ریاست جمهوری نشاند. آیا حزب جمهوریخواه هم همانند دمکراتها در سال 1984 می تواند این بار بعد از انتخابات 2016 در یک سری اصول و اعتقاداتش در زمینه شئون اجتماعی جامعه امریکا تغییر عقیده دهد ؟ رهبران جمهوریخواهان باز هم مرتکب خطایی نابخشودنی خواهند شد اگر این سوال را بی پاسخ گذارند که : چرا بسیاری از رای دهندگان جمهوریخواه کمک خواهند کرد هیلاری کلینتون رای بیاورد؟