غنی ، غنیتر شد و فقیر فقیرتر ـ محترم عبدالوکیل کوچی

عمومی

                                 

خود را غنی کردی ، وطن را فقیر

ننگ به حال   بد ت ای  مرد پیر

آمپریالیزم جهانخوار بخاطر تسلط بر سرزمینها وغارت ثروتهای طبیعی جهان بسیاری از کشورها را مورد لشکرکشی وتاخت وتاز قرار داده وبا توسل به دسایس وصدور تروریزم وبحران آفرینی رژیمهای دموکراتیک ومردمی را سرکوب وبوسیله عمال ننگین خود بر سرنوشت مردمان حکومت کرده اهداف استراتیژی وبرنامه غاصبانه خود را برسرزمینهای های دیگر تحمیل میکند .

یکی از کشورها افغانستان با داشتن منابع سرشار زمینی ، آب فراوان و موقعیت جیوپلتیک ، همواره مورد تاخت و تاز های بیگانگان قرار گرفته واما بطور قاطعانه از خود دفاع نموده است .زیراکه موقعیت جغرافیایی وموجودیت کوه های سر بفلک این کشور برای مردمش خصلت آزاده گی بخشیده است . به همین دلیل است که جهانگشایان بزرگ جهان در جنگهای رویارویی با مردم این سرزمین همواره زمینگیر شده وبخاطر تسلط وغارت منابع این کشور، دست بدسایس ننگین ضد بشری زده با ایجاد تفرقه و تضاد های قومی ، تعصبات ،مذهبی ، سمتی وزبانی ، اعزام گروهک های تروریستی مسلح اعم از اجیران داخلی وخارجی با استفاده از نام دین ومذهب ، جنگ تحمیلی ونیابتی را با تمام ابعادش از خاک پاکستان  در سرزمین ما تحمیل نموده که در اثر آن زیر ساختار های اقتصادی را نابود کرده و با بحران آفرینی مستمر و بکار گیری دولتهای تحت الحمایه ومزدور واجیران تروریست خارجی آتش جنگ را مشتعل ومردم را در حال فلاکت وبدبختی  نگهداشته  و در راستای اهداف استراتیژی غارتگرانه شان در تبانی همدیگر بنیاد هستی ملت را از بیخ وبن کشیده کشور را در لبه پرتگاه نیستی می کشانند.

سرآغاز غارت ثروتهای طبیعی ،غیر طبیعی و دارایی کشور آماج حملات مجاهدین ویاران بین المللی شان قرارداشت که با رویکار شدن دولت جهادی در افغانستان نخست از همه ارگ ریاست جمهوری دوایر ودفاتر دولتی ، تمام موسسات ، بانکها ، فابریکات ، شرکتهای تجارتی وتعاونی ، مغازه ها ودکاکین ،بعضاً خانه های مردم ، ذخایر دولتی ،سلاح وسلاحکوتها،طیارات وتانکها ، ماشینها ،وسایط نقلیه وتمام دارایی عامه در مرکز ولایات بغارت رفته قوای عسکری مضمحل و قوای مسلح ضعیف جاگزینش گردید .بآنهم در حال حاضرقوای مسلح وسربازان گمنام ونامدار کشور برغم کاستی های دولت ، از خاک وطن قهرمانانه دفاع میکنند .

در راستای جنگ تحمیلی و مداخلات خارجی اوضاع حاکی از آن است که میزان ظلمها وخیانت ها با خصلتهای ناسیونالیستی ، قبیله سالاری ،قوم پرستی ،زورگویی ،قانونشکنی ،رشوتخواری ،اختلاص ، غصب دارایی های عامه وثروتهای طبیعی ،تجاوز و زورگویی ، قاچاق مواد مخدره وغارت معادن کشوربحد بیسابقه ی رسیده است که دولت را بخود مشغول میدارد . دولتهایی که با نمایش مضحک انتخاباتی همچون مهره هایی در دست خارجی یکی پی دیگری رویکار میشوند و یکی ازنمونه های مضحک آن دولت کرزی ومضحکتر ازآن،  دولت اخیر که با همه تقلباتش تحت فشار جان کری دو مهره دست ساخته شان را بنام غنی وعبدالله در پهلوی هم قرار داده و معامله دوشخص را وحدت ملی خواندند. دولتی که  از تامین وحدت ملی وامنیت کشور حتا در پایتخت مملکت عاجز بوده که نمونه های آن حوادث مرگبار انفجاری وبخصوص حادثه خونین چهارشنبه ۳۱ ماه می در قلب شهرکابل که بیش از چهارصد کشته وزخمی بجا گذاشت داغ ننگ است برجبین بالا نشینان بیمسولیت ع وغ که کشته شدن مردم را فقط با کلمه محکوم کردن بسنده کرده وظایف دولت نابکار را درقبال امنیت ، به یک جمله بیجان خلاصه میکنند  . در حالیکه  اوضاع مطابق نقشه وبرنامه خارجیها ودشمنان افغانستان از دوام جنگ و بحران وگسترش نا امنی ،حملات انتحاری وانفجاری ،قتل وکشتار،تجاوزگری ، هرج ومرج ، بیکاری ، ناتوانی و بیباوری عمومی حکایت داشته وکشور به جولانگاه تروریستان ، آدمکشان حرفوی ، افراطیون مذهبی ،قاچاقبران ،دزدان وغارتگران مبدل گردیده است که بالاثرآن ، دارایی عامه وثروتهای ملی کشور را به همدستی عناصر خارجی غارت کردند که باملاحظه رسانه های خبری ثروتهای هنگفت کشور ذیلاً مورد دستبرد قرار گرفته است .

ــــــ غارت میلیاردها دالر از کمکهای خارجی در کشور توسط مافیای پول ومواد مخدره از درون دولت در خدمت شبکه های خارجی قرار گرفته با همدستی دزدان بین المللی بنام قرارداد های کلان ساختمانی واحداث شهرا ها وپروژه های عام المنفعه ، هزینه آن را  تاراج کرده و بروز های مبادای خود در بانکهای خارجی انتقال داده اند که بجزاندکی بیشتر از نمونه های بازسازی شده از آن باقی نمانده است .

 یک منبع خبری از قول آقای سیحون استاد دانشگاه کابل حاکی از آن است که «خارجی ها ودستگاه اجرایی افغانستان در جهت حیف ومیل وغارت کمکهای خارجی دست داشته اند و در افغانستان در حدود پنجاه خانواده قرار داد های مربوط به پروزژه های کلان را در اختیار دارند .که ازیکطرف کار هفتاد فیصد پروژه ها در مناطق خارج تحت کنترول دولت بوده واز طرفی صاحب این پروژه ها وزارت مالیه هست که خود درین پروسه نقش دارد » باید گفت که برغم ساخت وساز تقلبی ، بسیاری ازاین پروژه ها بصورت خیالی مانند سرک خیالی ، اتوبان خیالی ، مکاتب خیالی ،مدارس خیالی ،بند وانهار خیالی ، آبرسانی خیالی ، موسسات خیالی ودر یک کلمه انکشاف خیالی را در دهات افغانستان لیست داده اند که بسیاری از آن اصلاً وجود فزیکی نداشته ومیلیارد ها دالر بنام خدمات عامه حیف ومیل شده است .  

 ـــــ گمرکات کشور! گمرکات کشور از همان آغاز رویکار شدن دولتهای اسلامی در افغانستان به مال شخصی زورمندان محلی تبدیل گردیده بود که در زمان کرزی وغنی نیز اوضاع چنین ادامه دارد .بقول منابع خبری ریس دیده بان شفافیت افغانستان وجود فساد گسترده در گمرکات افغانستان «سالانه دو میلیارد دالر درآمد گمرکی درین کشور حیف ومیل میشود که حتا نشریه نیویارک تایمز با تحمین محافظه کارانه سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان بتاراج میرود وزرای مالیه ومنابع دیگر ردیف اول تاراج میلیونها دالر از عواید گمرک میباشند »از اخبار فوق معلوم است که گزینش افراد مفسد در گمرکات کشور توسط دولت مرکزی خود بمثابه چراغ سبز بروی کاروان غارتگری در کشور است .

ـــــــ غارت معادن کشور! غارت معادن افغانستان در بسا مناطق کشور از همان آغاز جنگ درافغانستان توسط مخالفین دولت جریان داشته و سنگهای قیمتی به پاکستان حامی اصلی مجاهدین انتقال می یافت تا رفته رفته طالبان دلال بزرگ تجارت مواد مخدره وقاچاق سنگ در افغانستان شدند . قاچاقبران معادن کشور با ادامه جنگ در افغانستان باداران خارجی خود را بر معادن کشور طبق نقشه وپلان قبلی مسلط ساختند  . بقول سایت شهید توانا «غارت ذخایر معدن افغانستان سناریوی مشترک امریکا واسراییل است» بگزارش افغان نیوز «در طی دوازده سال اخیر تمامی ثروت معادن کلان افغانستان بدست امریکایی ها غارت شده است »بگزارش این منبع «زمین شناسان امریکایی نزدیک بیک ترلیون دالر از منابع معدنی افغانستان استخراج کرده این ذخایر استخراج شده بعنوان حق الزحمه امریکایی ها از حضور در افغانستان از کشور خارج وذره ی ازین گوهر پرارزش برای باز سازی وزیر ساختهای افغانستان مصرف نشده است ».

همچنان معلوم است که استخراج غیر قانونی معدنیات توسط زورمندان نیزباعث طولانی شدن جنگ وتقویت گروه های تروریستی وتبهکار میگردد .« تبهکاری در بخش معادن بحدی بالاست که قلب انسان وطندوست جریحه دار میشود واین قلم از نوشتن آن عاجز است .» بنابر آن بی نیاز از اثبات است که زور مندان ومتجاوزین داخلی وخارجی ختم جنگ در افغانستان را به نفع خود ندیده با زرایع نیرنگها ودسایس بیشرمانه گسترش جنگ را در پشت پرده های سیاه طراحی نموده وباشعار مصالحه ومبارزه درواقع جنگ راتشدید بخشیده تا دولت ومردم افغانستان مصروف جنگ وخونریزی باشند ، به این ترتیب رهزنان و دزدان دریایی ومافیایی ، معادن کشور بی سرپوش را بغارت می برند . با این حال وهوای پرشتاب جنگ در سطح کشور وبیشتر از همه درساحه معادن ، چگونه میتوان به صلح امید وار بود .

ــــــ غارت زمین ! یکی دیگر از پدیده های زشت غارتگری زمین است که آنهم با آغاز دولتهای اسلامی در افغانستان همخوانی دارد. رهبران تنظیمها ،قوماندانان جهادی وزور سالاران هرکدام در مناطق شان به اطراف زمینهای شخصی ودولتی درواقع دارایی عامه خط کشیدند وبزور برچه جهادی آنرا تصاحب کردند که پسانها با گسترش جنگ درافغانستان بیک امر عمومی مبدل گردید . بنا به نشریه حزب همبستگی افغانستان زیر عنوان گوشه هایی از مافیای زمین : چپاول زمین توسط باندهای مافیایی بیکی از مشکلات جدی در جامعه مبدل گشته است . تفنگداران وجنگسالاران با حیله ونیرنگهای مختلف زمینهای مردم ودولت را بقبضه خود درآورده اند .بگفته همین منبع اکثر قوماندانها وبه اصطلاح رهبران جهادی در راس مافیای زمین قرار دارند . بقول یک منبع دولتی در سراسر کشور بیش از چهار میلیون جریب زمین غصب شده است .آنانی که در مقامات عالی دولتی قرار داشته بدرجه اول صاحب امتیاز غارت زمین بوده است بدوام غارت زمین در شهر کابل از هزاران موارد بطور نمونه با مروری بنوشته ماندگار منتشره سایت همایون زیر عنوان « غنی درخت را از بیخ در آورد » میخوانیم «شخص آقای غنی بعنوان ریس حکومت وحدت ملی در قرارداد فروش زمینهای شرق میدان هوایی بین المللی کابل به شرکت تجارتی الکوزی حضور داشت .حالا وقتی فروش این ۱۴۴ جریب زمین قرار هرمتر مربع ۲،۵ دالر را بدهی های انتخاباتی او جمع بزنیم به این نتیجه میرسیم که آقای غنی فقط سیبی از درخت رعیت یا شهروندان نچیده بلکه آن درخت را تماماً از بیخ کشیده است ». این را همه میدانند که چنین رویکرد های نامیمون ولو به هر عنوانی که باشد خلاف روحیه قانون اساسی و ارزشهای دولت داری ،خلاف منافع ملی ،عدالت اجتماعی وشخصیت یک ریس جمهور میباشد . زیرا با استفاده سوء از دارایی عامه خود را رساندن به مقام ریاست جمهوری ، اعتماد مردم را چگونه میتواند بدست آورد . نباید با تکیه بر قدرت بیگانه خود را آقا وبادار مردم وحاکم بر مقدرات ملت ساخت وبا سرنوشت مردم بازی کرد زیرا روزی میرسد که از همان هم کناری قدرتهای خارجی نهاد داوری سربرون خواهد کرد که آنگاه پاسخ جناب ایشان بسوالات سوی مدیریت ، بی تفاوتی در مسایل امنیتی ، گزینش دزدان وقطاع الطریقان ورهزنان وزورسالاران ومافیای مواد مخدره در دستگاه دولتی ، تشدید قبیله سالاری بیتفاوتی در غارت دارایی عامه ،بیعدالتی ،قانون شکنی وامثالهم چه خواهد بود .بنابر آن بی باوری زورمندان به چنین روزی ، از نیات پنهانی شان بدوام جنگ درافغانستان پرده بر میدارد .

البته شمه ی بود از جریان غارتگری ها در افغانستان فقیر نگهداشته شده که دشمنان داخلی وخارجی همچون مار ومور وملخ وزاغ وزغن بر تنه بیمار کشور چسپیده ازخاک گرفته تا سنگ وچوب ، معادن ، بانکها ،تجارتخانه ها ، کمکهای خارجی ودارایی مردم فقیر افغانستان را از چهل سال به اینطرف مورد تاراج قرار میدهند . آنان با تکیه بر قوای بیگانه وباداران خارجی خود زندگی ننگین خود را بزعم خود ابدی ساخته به روزداد وعدالت بی باور اند . زیرا هر روزیکه میگذرد کارد را بر گلوی مردم فقیر افغانستان فروبرده وعرصه زندگی را بر ملت هردم شهید کشور ما تنگ وتنگتر میسازند .که البته از طرف ملت بی پاسخ نخواهند ماند .

باید گفت علی الرغم تمام مشکلات وچالشها ،مردم افغانستان از بستر داغ حوادث تاریخ همواره سربلند برخاسته به هجومات خارجی وحملات داخلی وابسته به آن پاسخ قوی داده واکنون نیز با اتحاد مردمی ،وبه پیشآهنگی ترقی خواهان ،وطنپرستان ،عناصر ملی ،شخصیت های مردمی ونهاد های جامعه مدنی وفرزندان صدیق وراستین کشور از میان امواج پرتلاطم بحرانها وتوفانهای جنگ تحمیلی سربلندانه بساحل خواهند رسید. ومردم را از شر مستبدین داخلی ومتجاوزین خارجی آزاد خواهند کرد .زنده باد مردم شریف افغانستان

عبدالوکیل کوچی