اينهم شايسته سالاري حکومت وحدت ملي ـ قسمت دوم ـ محترم(استاد صباح )

عمومی

 

asdsaf 

صلاح‌الدین ربانی، وزیرامورخارجه

( ميراث خورپدردرپول وجايداد هاي چوروچپاول شده وسرمايه هاي بادآورده ازپول کشورهاي غربي ، اسرائيل وشيخ هاي عرب چه درزمان به اصطلاح جهاد وچه اکنون واشغال کرسي هاي که به ميراث رسيده ونه استعداد وشايستگي )

« اينست جهاد مقدس ومقاومت مقدس تري اين تاجران دين وجهاد »

 

اگـــرداغ دلمــــرا دیــــده باشی

شقــایق می شکوفــد دراین حواشی

مبــــادا بارد يگر با جهادت

نمک بر زخــــم های مـا بپاشی..

اين پول هاچگونه وازکجابدست آمده است؟؟؟ ، قضاوت باشما!

به هيچ صورت اين داروندارصلاح الدين رباني نيست . صلاح‌الدین ربانی متولد ۱۵ ثور ۱۳۵۰ در شهر کابل است مکتب را در پاکستان خوانده و لیسانس خود را دررشته‌ی مدیریت و بازاریابی ازدانشگاه ملک فهد عربستان سعودی و سند ماستری‌اش را از دانشگاه کنگستون بریتانیا در بخش مدیریت و تجارت گرفته است. همچنان او در سال ۱۳۸۷ دومین سند ماستری‌اش را در رشته‌ی «روابط بین‌الملل» ازدانشگاه کولمبیای امریکا به‌دست آورده است. در سال ۱۳۸۱ به وزارت خارجه پیوست و تا سال ۱۳۸۵ به‌حیث مستشار سیاسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد. در سال ۱۳۸۹ سفیر افغانستان در ترکیه مقرر شد و تا پایان سنبله‌ی ۱۳۹۰ در این سمت باقی ماند. در ۲۶ حمل سال ۱۳۹۱ پس از ترور پدرش رییس شورای عالی صلح شد و تا سال ۱۳۹۳ در این سمت ماند. شماره‌ی ثبت دارایی‌ها: دارایی‌های منقول: پول نقد ندارد اما ۱۹۵۰۰ دالر حق‌الزحمه و ۷۰۰ هزار افغانی ازبابت کرایه‌ی حویلی دربانک دارد. دارایی‌های غیرمنقول: یک خانه دروزیراکبرخان و یک خانه درکارته پروان وغيره به ارزش ۱۵ میلیون دالرکه منبع و مدرک تمویل پول آن پدرش می‌باشد.

اسدالله حنیف بلخی، وزیرمعارف

2 

فضا تنگ ست  اوج بـال ها بعد

شبی خاموش و قیل وقـال ها بعد

سندها دارم از چور وچپاول

قـــرارما بمــانـــّد سـال هـا بعـد  .

اين پول هاچگونه وازکجابدست آمده است؟؟؟ ، قضاوت باشما!

اسدالله حنیف بلخی متولد ۱۳۳۷ در شهرمزار شریف است. او در بخش فقه و قانون دکتورا دارد. از ۳ جنوری ۲۰۰۳ برای ۳ سال مستشار افغانستان در کویت، از سال ۲۰۰۶ برای چهار سال معاون مدیر در وزارت خارجه و از اکتوبر ۲۰۱۰ برای چهار سال سفیر افغانستان درکویت بوده است. دارایی‌های منقول: الف، پول نقد موجود: ۳۰ هزار دالر. ب، پول نقد موجود در بانک‌های داخل و خارج: ۱۰۰ هزار افغانی در عزیزی بانک. اشیاء و زیورات، وسایط نقلیه و مواشی ذکر نشده است. دارایی‌های غیرمنقول: الف، املاک شخصی: یک منزل در ناحیه‌ی ۴ شهر کابل که قیمت تخمینی آن ۲۰۰ هزار دالر ذکر شده است. ۴ نمره زمین دیگر در شهرک خالد بن ولید دارد که قیمت تخمینی هرکدام ۱۵۰۰۰ دالر ذکر شده است. دو نمره زمین در ناحیه‌ی دوم شهر مزار شریف دارد که قیمت هریک به ترتیب ۵۰۰ هزار دالر و ۵۰ هزار دالر ذکر شده است. ب، املاک  –یک زمین باغی مشترک با چهار نفر دیگر در ناحیه‌ی دوم شهرمزار شریف به ارزش ۵۰۰ هزار دالر، چهار دربند حویلی در مزار شریف که قیمت هرکدام ۲۰ هزار دالر ذکر شده، یک حویلی دیگر در همین محل دارد که قیمت آن ۱۰۰ هزار دالر تخمین شده، زمین زراعتی به ارزش ۱۰۰ هزار دالر در منطقه‌ی چهل‌متری در مزار شریف. فعالیت‌های خارج از وظیفه‌ی رسمی: مشاوریت وزارت معارف. مصارف: مجموع مصارف خانواده دوهزار دالر.

عالمی بلخی، وزیرامورمهاجرین وعودت‌کنندگان

3

نه ، من مسلمان نیستم دین شما اهریمنی است فساد، تجاوز، چوروچپاول ، فارغ زنام زندگی است نه ، مانند شما مسلمان نیستم ،من افغان خداپرستم

همه ميداند! غلامي شما در مسيرت بندگي است…

اين پول هاچگونه وازکجابدست آمده است؟؟؟ ، قضاوت باشما!

عالمی بلخی متولد سال ۱۳۳۵ در چهارکنت ولایت بلخ است. در زمان ریاست‌جمهوری برهان‌الدین ربانی، به وزارت تجارت رسید و پس از سرنگونی طالبان برای دو دَور از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ عضو مجلس بوده است. دارایی‌های منقول: یک میلیون افغانی پس‌انداز. دارایی‌های غیرمنقول: الف، املاک شخصی: یک خانه درکابل به ارزش ۲۵۰ هزاردالر، یک خانه‌ی درمزار شریف به ارزش ۱۵ میلیون افغانی، زمین درمزار شریف به ارزش ۴۰۰ هزارافغانی، زمین در چهارکنت به ارزش یک میلیون افغانی، زمین در مزار شریف به ارزش یک میلیون افغانی، دو نمره زمین در کابل به ارزش یک میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی و یک خانه در چهارکنت به ارزش ۲۰۰ هزار افغانی. ب، املاک موروثی و غیرموروثی: زمین مشترک با پنج نفر که ثلث آن سهم عالمی بلخی است در چهارکنت به ارزش یک میلیون افغانی و یک خانه به ارزش ۲۰۰ هزار افغانی در چهارکنت. مصارف: الف، هزینه‌ی تحصیلی و تعلیمی دو فرزندش سالانه ۱۱۰ هزار افغانی. ب، مصارف امور معیشتی ماهوار: حدود ۸۰ هزار افغانی خرج منزل، ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مصارف آب و ۳۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ مصارف برق.