تجلیل از عید سعید قربان ـ انجمن فرهنگی میهن

عمومی

بزرگداشت, تبجیل یا تجلیل از رخداد های نیک تاریخی و رسوم و عادات پسندیده که میراثی از نیکان ما بشمار می آید, مزایای مثمری را با خود داشته و نتائج مثبت و اندوخته هائ پر باری را برای جامعه و بخصوص نسل جوان آن به ارمغان می آورد و مفهوم بزرگی را پیرامون آن رویداد ها در اذهان تداعی مینماید

برای تماشای ویدیو کلیپ فوتو های یادگاری اینحا را کلیک نماید

هفته ایکه سپری شد آغاز و انجام ایامی بود که رهروان این رسم بزرگ یعنی عید قربان از آن تجلیل به عمل آوردند و جشنهائی را برپا نمودند.

ترتیبات معین در زیب و زینت منازل, ادای مناسک دینی, دید و باز دید از دوستان با لباسهای مرتب و تهیه غذا ها و تنقلات لذیذ, همه وهمه نمایانگر این رسم کهن بوده که برای نسل جوان و کودکان خالی از دلچسپی نمی باشد.

اما اینکه کدام یک از بخشهای این جشن بزرگ برای جوانان باالاخص آنعده ایکه درعالم مهاجرت و دیارغربت بسر می برند بیشتر مورد توجه است, همانا برگزاری محافل و مجالس, دیدار همقطاران, تناول غذا های متنوع وخوش مزه, شنیدن موسیقی و آهنگهای  زیبا با پاکوبیهای شعف زا که اینهمه خود بخشی از زندگی با کیفیت را افاده میدهند, هوبی این نسل بالنده را احتوا مینماید.

 بهر ترتیب با الهام از گذشته و نیاز زمان بایست اجتماع جوانان را درک کرد و با خواستهای معقول ایشان موافقت.

و اما آنچه در دنیای غربت,مهاجرت و به دور از سرزمین آبائی در بحبوحه همچو جشنواره ها برای پناهندگان میگذرد از اهمیت نه کمتری برخودار میباشد که بدون تردید تحت تاثیر رخداد های خطه بومی قرار داشته و علاقمند پیروی از عنعنات و رسوم پسندیده خویش اند.

آنچه در خور توجه است, آنست که در دیار غربت به همیاری و پشتکارنهاد ها و فعالان اجتماعی, بویژه اتحادیه ها, انجمن ها و سایر سازمانها, همچو پدیده های مثبت همواره مد نظر بوده و در صورت امکان برای حفظ و رشد آن مساعی ای را بخرج میدهند.

 نهاد اجتماعی میهن ( انجمن فرهنگی میهن) همیشه به این رویداد ها بمثابه میراث فرهنگی کشور اهمیت قایل بوده واز آنها تبجیل بعمل می آورد.

به همین ملحوظ, انجمن میهن شنبه سپری شده, هفدهم سپتامبر, محفلی را در یکی از سالونهای شهر بر گزار نمود که در آن تعداد زیادی از هموطنان مان اشتراک ورزیده بودند.

در ابتدای محفل, مجری برنامه, بانو ثریا احمدزی, عضو هیئت رهبری انجمن, نطاق ورزیده رادیو و تلویزیون اسبق افغانستان, با ابراز خیر مقدم و تبریکات بمناسبت عید سعید قربان, با الهام ازین روز خوشی در تحکیم وحدت, یکپارچگی و صفا و صمیمیت در بین هم میهنان تاکید ورزیده و برنامه را به معرفی گرفت.

سپس محترم فرین محسنیان رئیس انجمن فرهنگی میهن با اظهار تهنیات و تمنیات نیک برای دوستان, پیرامون مزایای همچو جمع آمد ها سخن رانده و لحظات خوشی را به حاضرین آرزو نمود.

به تعقیب محترم خالق بقائی, شخصیت فرهنگی, نویسنده و فعال اجتماعی و یکی از بزرگان این شهر, سخنان نابی را بمناسبت این ایام خجسته بیان نموده و شعر زیبائی را به دکلمه گرفت.

سخنران بعدی محترمه انجنیر نورضیا فرین, عضو هیئت مدیره و مسئوول زنان انجمن میهن, با صحبت در باره دوستیها, صمیمیتها و همبستگی هر بیشتر در بین افغانها, که مستلزم ایام عید سعید است, روزگار مملو از سعادت و بهروزی را به دوستان مطالبه نموده, شعر مقبولی را حضور اشتراک  کنندگان به دکلمه گرفت.

متعاقبن رشته سخن به بانو سپوژمی جبار خیل, فعال اجتماعی و رئیسه انجمن افغان آزاد رسید. موصوفه سخنان زیبائی را به مناسبت ایام عید بیان نموده و آرزومند بهترینها به دوستان گردید.

پس از صرف غذا های لذیذی که از جانب خانواده های گرامی ترتیب شده بود وقفه کوتا اعلام و به تعقیب با دی جی جوان با استعداد و پر کار مصطفی جان لحظات شنیدن موسیقی و آهنگهای شاد و  دلنشین فرارسید و جوانان به پایکوبی پرداخته و با عکسبرداریهای یادگاری, شب خاطره انگیز به پایان خود نزدیک شد.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

سپتامبر 2016

گتنبرگ ـ سویدن