حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟- ح. حریف

   همه انسان ها دارای یک سلسله حقوق ذاتی اند که  بدون تفاوت های نژادی، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، موقعیت  ملی یا اجتماعی، دارایی، موقعیت خانوادگی و یا موقعیت های دیگر بصورت مساویانه از آن برخورداراستند  

Continue Reading

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منابع تسلیحاتی خود را توسعه می‌دهند

  یک موسسه آمریکایی در گزارشی تاکید کرد، به نظر می‌رسد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که مدت‌هاست در راستای تقویت امنیت و حفظ حاکمیت خود برای توسعه منابع واردات سلاح تلاش می‌کنند، به تازگی منابع خود را توسعه داده‌اند و روسیه و چین را به منابع تامین کننده تسلیحاتی خود افزوده‌اند

Continue Reading