نابرابری درآمدها در آلمان به بالاترین سطح خود رسید

  مطالعات جدید موسسه اقتصادی-اجتماعی وابسته به بنیاد “هانس بوکلر” نشان می‌دهد که نابرابری درآمدها در آلمان اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است. این درحالی است که وضعیت اقتصادی آلمان درحال حاضر مطلوب است

Continue Reading