بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی – عبدالوکیل کوچی

                          دوازده سال قبل مردم افغانستان یکی از بهترین فرزندان پیشکسوت وفداکار خود را از دست دادند ، فرزند صدیق ،خدمتگزار ،صمیمی ، استوار وپایدار، قویترین مرد مبارزه ی داد خواهانه وعادلانه وطن

Continue Reading

مأموریت جدی و‌ جدید «خلیلزاد» در افغانستان چیست؟

  فعالیت‌های اخیر «زلمی خلیلزاد» و مواضع بی‌سابقه مقامات در واشنگتن راجع به طالبان و همچنین اتهام حمایت آمریکا از داعش در افغانستان، نشان‌دهنده این است که کاخ سفید به دنبال ایجاد مرحله جدیدی از بحران یعنی جنگ مذهبی است

Continue Reading