وضعیت در جهان چقدر خطرناک است؟

وضعیت در جهان چقدر خطرناک است؟

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ معتقد است چنانچه اروپایی‌ها در قبال سیاست‌های واشنگتن یک‌صدا عمل کنند، جدی گرفته می‌شوند. به گفته او، اکنون در حال تجربه جهانی گرفتار شکاف هستیم و این رویه تبعاتی هنگفت و غیر قابل پیش‌بینی به دنبال خواهد داشت

Read More