موضعگیری نا مشخص در قبال منازعات منطقوی به صلح کمک نمیکند – عبدالوکیل کوچی

موضعگیری نا مشخص در قبال منازعات منطقوی به صلح کمک نمیکند – عبدالوکیل کوچی

  درجهان ی پر ازتناقضات ،جنگ وتجاوز ،حملات خونین ، قتل عام مردم ، ظلم وستمگری ،غارت وچپاول ،زورگویی وخود محوری ، آقایی وبرده گی ، خونریزی وخونخواری وبخصوص در شرایطی که لحظه به لحظه ، صلح با جنگ فرا نیابتی تهدید میشود ، امتناع از موضعگیری مشخص و روشن ، دردی را دوا ومشکلی را حل کرده نمیتواند

Read More

جنگ عراق؛ از ابتدا دروغین

جنگ عراق؛ از ابتدا دروغین

«در روز 9 آوریل سال 2003، سربازان آمریکا مجسمه صدام حسین در بغداد را سرنگون کردند. 15 سال بعد از آن روز می‌دانیم که این جنگ به بهای جان صدها هزار نفر تمام شد، خاورمیانه را در هرج‌ومرج غوطه‌ور کرد و بر پایه دروغ شکل گرفت.»

Read More