مختصر گزارشی از برنامه ریزی های هفته سپورتلوف یا تعطیلات زمستانی در انجمن فرهنگی میهن

  سپورتلوف یا تعطیلات زمستانی مکاتب و مدارس در نیمه ماه فبروری, زمانیکه سرما و برودت سراسری در کشور سوئد حکمفرماست, کودکان, نوجوانان و جوانان مدت یک هفته از دروس فارغ و از اماکن تعلیمی شان مرخص میگردند

Continue Reading

امانى انترتنمنت تقدیم میکند

کنسرت بزرك به پیشواز نوروز باستانی و سال نو خورشیدی به تاریخ ٢٤ مارچ روزشنبه در گتنبرگ از طرف امانى انترتنمنت بر گذار مى گردد .حضور گرم هموطنان عزیز را خیر مقدم میگوییم. شما تكت ها را از آدرس ذيل ميتواند به دست آريد . Kattis Godis Danska vägen 84 416 59 Göteborg

Continue Reading