توطئه‌ای آمریکایی علیه سوریه با تصاحب یک چهارم از مساحت این کشور

توطئه‌ای آمریکایی علیه سوریه با تصاحب یک چهارم از مساحت این کشور

توطئه بزرگی از سوی آمریکا به طور ناگهانی با عنوان حمایت از کردها در شمال سوریه سربرآورده و ارتش آمریکا و حدود ۳۰ هزار سرباز از یگان‌های مدافع خلق کرد درصدد تشکیل ارتش سازمان یافته و مجهز با تانک‌ها، توپخانه‌ها و موشک‌ها برای تسلط بر ۲۵ درصد از خاک سوریه هستند

Read More