آیا عبدالله با مردم و همسنگرانش خیانت نمی کند؟ – سلیمان کبیر نوری

آیا عبدالله با مردم و همسنگرانش خیانت نمی کند؟ – سلیمان کبیر نوری

  من که روزگاری را بمثابه شاگرد در مکتب دیپلوماسی ی کشور بسر برده ام، امروزه از تحلیل ها و تحکمات و شاخ و شانه کشیدن های بیشترین به اصطلاح تحلیلگران و سیاست مدار های در صحنه و در رسانه… شوکه شده و در عجب مانده ام. از سیاستمداران سیاستدان و سیاستگذار، اصلن کمتر کسی، شاید تشریف داشته باشد

Read More