ارزیابی محرمانه ارتش آلمان از احتمال فروپاشی غرب و اتحادیه اروپا در 40 سال آینده

ارزیابی محرمانه ارتش آلمان از احتمال فروپاشی غرب و اتحادیه اروپا در 40 سال آینده

  طراحان راهبردهای نظامی در وزارت دفاع آلمان، فروپاشی بنیان غرب در شکل کنونی آن را در دهه‌های آینده محتمل می‌دانند. این سند تحلیلی با عنوان “چشم‌انداز راهبردی۲۰۴۰” سرنوشت محتمل اروپا و جهان را بررسی کرده است

Read More