پرونده انتخابات پارلمانی آلمان- نگاهی به اهداف و رویکردهای حزب افراطی «جایگزینی برای آلمان» ـ خبر گزاری تسنیم

پرونده انتخابات پارلمانی آلمان- نگاهی به اهداف و رویکردهای حزب افراطی «جایگزینی برای آلمان» ـ خبر گزاری تسنیم

حزب افراطی جایگزینی برای آلمان یکی از احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی پیش رو در آلمان است که برخی نظر سنجی‌ها موفقیت های چشمگیری را برای آن پیش بینی می‌کنند

Read More

نیویورک تایمز -استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان و درس‌های جنگ ویتنام برای ترامپ

نیویورک تایمز -استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان و درس‌های جنگ ویتنام برای ترامپ

رسانه آمریکایی با اشاره به استراتژی آمریکا در افغانستان درس‌های جنگ ویتنام برای ترامپ را خاطرنشان کرد و تصریح کرد که استراتژی عدم شکست در برابر دشمنی که با انگیزه‌های ایدئولوژیک می‌جنگد، محکوم به شکست است

Read More

پرونده متفاوت هسته‌ای کره‌شمالی ـ دکتر محمدحسن دریایی

پرونده متفاوت هسته‌ای کره‌شمالی ـ دکتر محمدحسن دریایی

                                                                      برخی از تحلیلگران مسئله بحران کره‌شمالی را با کشورهایی مثل هند و پاکستان که دارای تسلیحات هسته‌ای هستند، مقایسه می‌کنند

Read More