بازی جدید با برگ داعش،چراغ سبز آمریکا برای کوچ تکفیری‌ها به افغانستان

در حالی که داعش در عراق و سوریه نفس‌های اخر را می‌کشد، طی هفته‌های اخیر بار دیگر آمریکا با درشت‌نمایی این گروه تروریستی، برای کوچ تکفیری‌ها به افغانستان و یافتن زیستگاه جدید چراغ سبز نشان داده است

Continue Reading