صدای طبل جنگ با رؤیای اردوغان برای امپراتوری عثمانی – محمد کرباسی

صدای طبل جنگ با رؤیای اردوغان برای امپراتوری عثمانی  – محمد کرباسی

«ما که از فضا نیامده‌ایم، از عراق تا بوسنی زمانی برای ما بود»؛این جمله رجب طیب‌اردوغان که همراه با ابراز نارضایتی او از مرزبندی‌های کنونی عراق و سوریه بود شاید به‌تنهایی دلیل شعله‌ور شدن آتش اختلاف‌ها میان بغداد و آنکارا را نشان دهد

Read More

کورس های آموزشی و مجتمع زنان انجمن فرهنگی میهن

کورس های آموزشی و مجتمع زنان انجمن فرهنگی میهن

  کورس های آموزشی در انجمن ها, اتحادیه ها و یا سایر نهاد های اجتماعی, وسیله ای چند بعدی مثمری برای اعضاء و علاقمندان آن بوده که از یکطرف مطالب مورد نظر را فرا گرفته و سطح آگاهی خویش را ارتقآ میبخشند

Read More