صدای طبل جنگ با رؤیای اردوغان برای امپراتوری عثمانی – محمد کرباسی

«ما که از فضا نیامده‌ایم، از عراق تا بوسنی زمانی برای ما بود»؛این جمله رجب طیب‌اردوغان که همراه با ابراز نارضایتی او از مرزبندی‌های کنونی عراق و سوریه بود شاید به‌تنهایی دلیل شعله‌ور شدن آتش اختلاف‌ها میان بغداد و آنکارا را نشان دهد

Continue Reading