وتوی قانون ضد سعودی، مهر تاییدی برسیاست های یک بام ودو هوای آمریکا ـ گزارش از: سعید محسنی راد

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا بالاخره بعد ازماهها بحث در مورددخالت عربستان درحادثه تروریستی 11 سپتامبر، مصوبه کنگره این کشوررا مبنی بر اینکه خانواده قربانیان این حادثه می توان علیه آل سعود اقامه دعوا کنند، وتو کرد، اقدامی که از یک بام و دو هوای سیاست در آمریکا حکایت دارد

Continue Reading

حج و قربانی؛ در «جاهلیت» قدیم و در جاهلیت جدید! ـ محترم محمد عالم افتخار

پیشاپیش وظیفه وجدانی خود میدانم که مراتب احترامات خود را خدمت آن هموطنان مؤمن و مسلمانان باورمند به حج و عازم ادای این مناسک سنتی چندین قرنه؛ ابراز بدارم. من یقین دارم آنانکه با خلوص نیت و ایمان و ارادت؛ قصد عبادت و ریاضت دارند؛ اجر روحی و روانی عمل خویش را نصیب میگردند

Continue Reading

رونمایی از کتاب «۱۱ سپتامبر» و افشای پشت پرده حوادث این واقعه توسط یک خبرنگارِ تحقیقی

  از کتابی جدید در مورد واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا رونمایی شد. این کتاب که به فهم پشت پرده و شناسایی افرادی که در این حادثه نقش داشته‌اند کمک فراوانی می‌کند

Continue Reading