ورود کم‌سابقه چین به معادله نظامی سوریه

«چین به‌دنبال، همکاری نزدیک‌تر با سوریه است» چینی‌ها پیش از این همواره تلاش داشتند خود را از ناآرامی‌های خاورمیانه و بحران سوریه دور نگه دارند اما گفتن همین یک جمله از سوی یک مقام‌ارشد نظامی چین در سفری کم‌سابقه به دمشق باعث شده تا معادلات در این رابطه تغییر کند

Continue Reading

از «رئیس جمهور منتخب» تا به فِغان از رئیس جمهور!؟ ـ محترم محمد عالم افتخار

شام اخیر هفته گذشته؛ مشاهده گزارشگونه جناب اکرم اندیشمند در ویبسایت جاودان؛ پیرامون سخنرانی تند داکتر عبدالله علیه همتای قرار دادی اش در حکومت «وحدت ملی!» یعنی جناب محمد اشرف غنی؛ وا دارم نمود تا ارتجالاً سخنان آتی را در پای آن بنویسم و ارسال بدارم

Continue Reading

            اهدا به جوانان هموطنم ـ از محترم عبدالو کیل کوچی

                       سالون عروسی مزین با گلهای تازه به اطراف قندیل های بزرگ جلوه نمایی میکرد .مهمانان آراسته با دریشی های جشنی به گرد میزهای سفید پوش هشت نفری حلقه زده و مملو از خوشی وسروربودند 

Continue Reading