مصر تلاش می کند خود را از سیاست های عربستان در منطقه دور نگه دارد

مصر تلاش می کند خود را از سیاست های عربستان در منطقه دور نگه دارد

روزنامه ‘ رای الیوم’ با اشاره به سفر پادشاه عربستان و هیات همراه وی به مصر در روز دوشنبه آینده ٬ روابط قاهره وریاض را محتاطانه توصیف کرده و افزود : رییس جمهوری مصر ترجیح می دهد خود را از رویکردهای سیاسی ونظامی عربستان در منطقه بخصوص در مورد سوریه ویمن دور نگه دارد

Read More