علل رویکرد نوین حزب اسلامی افغانستان در توجه مذاکره با کابل ـ -فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر مسائل منطقه ای فارس

گلبدين حكمتيار حزب اسلامی اففانستان را در دهه 1350 بنا نهاد و بعد ها با دریافت بخش زیادی از کمک‌های امریکا و سایر کشور‌ها از نیرومندترین و سازمان دهنده‌ترین احزاب های افغانستانی شد

Continue Reading

خواب عربستان در سوریه تعبیر نمی‌شودـ یوسف حسن نویسنده مصری

«یوسف حسن» نویسنده مصری در مقاله‌ای با عنوان «خوابل عربستان در سوریه تعبیر نمی شود» در روزنامه مصرتایمز، به بررسی عملکرد عربستان سعودی در سوریه و تصمیم این کشور برای ورود نظامی به خاک سوریه پرداخته است

Continue Reading