شصت چهار درصد روس‌ها خواهان احیای شوروی سابق هستند

یافته تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد، ۶۴ درصد روس‌ها اگر یک همه پرسی برگزار شود، احیای شوروی سابق را انتخاب می‌کنند و نکته مهم این است که بسیاری از این افراد، جوانانی هستند که اصلا تجربه زندگی در نظام کمونیستی را ندارند

Continue Reading