ف.بری / قاتلین خلق افغان

ف.بری / قاتلین خلق افغان

منظومه ‌ء که تقدیم میگردد ملهم از داستان واقعیست که محترمه داکتر صاحب انار کلی نماینده مردم در ولسی جرگه و اشتراک کننده لویه جرگهء صلح در یکی از مصاحبه هایشان با اشک آه بیان داشتند

Read More

آل سعود گور خودش را می‌کَنَد/ وضعیت حقوق بشر در عربستان فاجعه‌بار است

آل سعود گور خودش را می‌کَنَد/ وضعیت حقوق بشر در عربستان فاجعه‌بار است

  مضاوی الرشید از شخصیت‌های مخالف بارز رژیم سعودی با اشاره به روند گسترده اعدام فعالان و مخالفان در عربستان تاکید کرد که رژیم سعودی با این اعدام ها گور خودش را می‌کند.– اخبار بین الملل 

Read More